-->

గ్రహాలు | భ్రమణ కాలం | విప్లవ కాలం | Planets | Rotation period | Revolutionary period

గ్రహాలు భ్రమణ కాలం: బుధుడు - 59 రోజులు వీనస్-243డి భూమి-23h56m4.09s మార్స్-20గం37మీ బృహస్పతి-9గం50మీ30సె శని-10గం.40మీ యురేనస్-16.8గం నెప్ట్...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT