-->

చిగుళ్ల జబ్బుతో ముందే కాన్పు | pregnancy

చిగుళ్ల జబ్బుతో ముందే కాన్పు తల్లి కాబోతున్నారా? అయితే నోటి ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టండి. చిగుళ్ల వాపు (జింజివైటిస్) మూలంగా నెలలు నిండకముందే ...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT