-->

మొక్కలకు వెల్లుల్లి మందు | Garlic medicine for plants

  మొక్కలకు వెల్లుల్లి మందు చలికాలంలో మొక్కలకు చీడ పీడల బాధ ఎక్కువ. సరైన ఎండ లేకపోవడం, వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగా కొన్ని కాయగూరల ...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT