-->

వన్ లైనర్ పోటీ పరీక్ష | One liner competitive exam GK

One liner competitive exam GK  వన్ లైనర్ పోటీ పరీక్ష GK  ప్రశ్న: మనిషి కడుపులో ఏ ఆమ్లం ఉంటుంది?  సమాధానం: HCL  ప్రశ్న: టిండాల్ ప్రభావం అంటే ...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT