-->

జీవితం | life | prudhviinfo

life =======================  జీవితం     బంధం బరువుగా అనుకునే వారికి , బంధాలు తెంచుకున్న వారికి, ఈ రోజు నేను రాసే కొన్ని మాటలు ఆలోచన కలిగిస్...

”ధర్మం” అంటే ఏమిటి | What is virtue | prudhviinfo

─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─ ”ధర్మం” అంటే ఏమిటి?  ─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─ ─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─         -> అగ్ని సాక్షిగా పెండ్లాడిన భార్యను వదిలి వేయకుండా వు...

మంచి మనిషిగా జీవించాలంటే || The simple rules of life for a peaceful journey || prudhviinfo

The simple rules of life for a peaceful journey మంచి మనిషిగా జీవించాలంటే...The simple rules of life for a peaceful journey 1)విలువ లేని చోట ...

విజయం అంటే ఏమిటి | life skills | prudhviinfo

 విజయం అంటే ఏమిటి ?  అపుడు పద్మిని ఏమన్నది ? ... మన దేశం నుండీ ఒక ప్రొఫెసర్ అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడ ఒక కాలేజీ లో విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ &...

ధ్యానం యొక్క 100 ప్రయోజనాలు ధ్యానం చెయ్యడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ధ్యానం ఎంతో శక్తివంతమైనది || prudhviinfo

 ధ్యానం యొక్క 100 ప్రయోజనాలు ధ్యానం చెయ్యడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ధ్యానం ఎంతో శక్తివంతమైనది.  ధ్యానం మీకు అందించే ప్రయోజనాల యొక్క ఖచ...

సహన సంపద || prudhviinfo

సహన సంపద +++++++++++++++++++++++ ప్రతి మనిషిలో సహజ సిద్ధంగా దైవిక శక్తులు, అసుర శక్తులు ఉంటాయి. ప్రేమ, దయ, కరుణ, ఉదారత, వాత్సల్యం ఇలాంటివన్...

దేహ భావన వదలి పెట్టండి! || prudhviinfo

దేహ భావన వదలి పెట్టండి! +++++++++++++++++++++++ మానవులు దుఃఖాలు, బాధలు, రోగాలు,సమస్యలతోసతమత మవ్వటానికి కారణం దేహ భావనతో జీవించడమే. దేహ భావన ...

జీవితంలో విలువలు || Values in life || PRUDHVIINFO

జీవితంలో విలువలు ++++++++++++++++++++++ జీవితంలో విలువలు ముఖ్యం, ప్రేమ, సత్యం, ధర్మం, శాంతి, అహింస ముఖ్యమైన విలువలు ఒక్కరూ గొప్పవారు అవ్వచ్...

happiness || ఆనందాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే || prudhviinfo

HAPPYNESS ఆనందాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ డబ్బు ఆహారాన్ని కొనగలుగుతుంది. కానీ, ఆకలిని కొనలేదు. డబ్...

THINKING || ఆలోచన || THINKING POWER || PRUDHVIINFO

THINKING ఆలోచన ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ రెండు కళ్లూ చూడలేని ఎన్నో విశేషాన్ని చూడగలిగే అంతరేత్రం ఆలోచన, లోక కళ్యాణం మొత్తం ఈ ఆలోచ...

దేహ భావనకు కొన్నిఉదాహరణలు. || Some examples of body concept || prudhviinfo

దేహ భావనకు కొన్నిఉదాహరణలు. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1. ఇంద్రియ సుఖాల మీద మమకారం ఉన్న వాడు అంటే తిండి మీద అంటే మధురమైన ...

జీవితం ఎందుకు? || Why life? || prudhviinfo

why life జీవితం ఎందుకు? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ జీవించటానికి, జీవించటం నేర్చుకోవటానికి, ఆనందం జీవించట్లు నేర్చుకోవడాన...

మంచి ఆలోచనలే మంచి జీవితానికి పునాది || Good ideas are the foundation of a good life || prudhviinfo

  Good ideas are the foundation of a good life మంచి ఆలోచనలే మంచి జీవితానికి పునాది ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 అన్నింటికి ఆలోచనలే...

వ్యక్తిత్వం మనస్తత్వం || Personality Psychology || prudhviinfo

Personality వ్యక్తిత్వం - మనస్తత్వం ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ మనిషి వ్యక్తిత్వం దైనందిన కార్యకలాపాలను శాసిస్తుంది. బలహీ...

నిత్య సత్యాలు తెలుసుకో || Know the eternal truths || prudhviinfo

Know the eternal truths       నిత్య సత్యాలు తెలుసుకో "ధర్మాన్ని కాపాడండి అది మిమల్ని కాపాడుతుంది"  నిత్య సత్యాలు తెలుసుకో ....  వం...

పశ్చాత్తాపం || Repentance || prudhviinfo

Repentance          పశ్చాత్తాపం   ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● మద్యపానం,మాంస హారం,జూదం, పర స్త్రీ లేక పర పురు...

ఒక స్త్రీని పరిశీలిస్తే || కుమార్తెగా || యువతిగా || భార్యగా || తల్లిగా || woman || prudhviinfo

    ఒక స్త్రీని పరిశీలిస్తే ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●     శక్తి స్వరూపిణి ప్రకృతి మూర్తియైన స్త్రీ - వి...

పురుషుడు వివిధ పాత్రలు ధర్మాలు || The different roles of the boy || prudhviinfo

పురుషుడు వివిధ పాత్రలు ధర్మాలు ◆◆◆◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆● పరమాత్మ రూపమైన బీజ స్వరూపాన్ని ధరించిన ప...

జీవన గమనం || prudhviinfo

జీవన గమనం ఆశ..! ఈ రెండక్షరాల మాట మనిషిని ఎంతగా ఆడిస్తుంది? ఏ బలహీన క్షణంలోనూ మనసు మారుమూలాల్లో చిగురించే ఆశ, ఒక్కొక్కసారి చింతమానుల ఎదిగిపోయ...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT