-->

భారతదేశం యొక్క ఇస్రో రాబోయే స్పేస్ మిషన్ | ISRO's upcoming space mission to India

  భారతదేశం యొక్క ఇస్రో రాబోయే స్పేస్ మిషన్  🔵 ఇస్రో-నాసా సంయుక్త ఉపగ్రహ ప్రాజెక్ట్ NISER 2023 ప్రారంభంలో ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదించబడింది  ...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT