-->

మీ అస్థిపంజరం గురించి తెలుసుకోండి | Know about Your Skeleton

మీ అస్థిపంజరం గురించి తెలుసుకోండి పెద్దలలో ఎముకల సంఖ్య - 206 నవజాత శిశువులలో ఎముకల సంఖ్య - 300 ముఖంలోని ఎముకల సంఖ్య - 14 పుర్రెలో ఎముకల సంఖ్...

మనతో సహా సాధారణంగా ప్రతి జీవీ నిద్రిస్తుంది కదా, అసలెందుకు నిద్ర వస్తుంది?||prudhviinfo

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలైతే మరీఅత్యుసాహము కనబరుస్తారు. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ వ...

Scientifically, how long does it take to fall in love?

HOW LONG DOES IT TAKE TO FALL IN LOVE  We talk about inclination science with individuals, getting butterflies in our stomachs, and arrivin...

For what reason does running water make me need the toilet?

for what reason does running water make me need the toilet?  For what reason does running water make me need the toilet?  Ages of guardians ...

For what reason do we have bad dreams when we have a fever?

Why do we have nightmares when we have a fever?  Temperature influences how your cerebrum works, and fever can deliver waking pipedreams and...

For what reason would we say we are bound to become ill on the off chance that we are cold?

Why are we more likely to get sick if we are cold?  It's part of the way since everybody stays inside when the climate is terrible, whic...

Why does only one nostril get blocked when you’re sick?

Nostril gets blocked  It's down to what in particular's known as the 'nasal cycle'. We probably won't understand it, how...

Regular afternoon naps linked to improved cognitive function

  AFTERNOON NAPS Regular afternoon naps linked to improved cognitive function Taking a normal evening rest might be connected to better ment...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT