-->

కాంతి సంవత్సరం అంటే ఏమిటి?, What is Light year?||prudhviinfo

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలైతే మరీఅత్యుసాహము కనబరుస్తారు. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ వ...

Do ozone layer exists on other planets? || భూమికి ఓజోన్‌ పొర ఉన్నట్లే ఇతర గ్రహాలకూ పొరలు ఉంటాయా? || space || prudhviiinfo

  భూమికి ఓజోన్‌ పొర ఉన్నట్లే ఇతర గ్రహాలకూ పొరలు ఉంటాయా? solar system Do ozone layer exists on other planets? ఇతర గ్రహాలపై ఓజోన్‌ పొర ఉందా? ఏ...

How do we calculate distances to other galaxies?

  GALAXIES How do we calculate distances to other galaxies? There are a couple of various strategies, however quite possibly the most well-k...

Do all galaxies spin in the same direction?

  GALAXIES SPIN Do all galaxies spin in the same direction? In the event that all worlds shaped from a similar haze of turning material, we ...

What is the speed of gravity?

SPEED OF GRAVITY  What is the speed of gravity? As indicated by Einstein's General Relativity, gravity goes at the speed of light. Demon...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT