-->

యాంటిడిప్రెసెంట్స్ ఎలా పని చేస్తాయి | How do antidepressants work

  యాంటిడిప్రెసెంట్స్ ఎలా పని చేస్తాయి?   యాంటిడిప్రెసెంట్స్‌తో చికిత్స యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం తీవ్రమైన డిప్రెషన్ యొక్క లక్షణాల నుండి ఉపశమనం పొ...

భారతీయ చరిత్రకు సంబంధించిన టాప్ 20 లూసెంట్ ఆధారంగా ముఖ్యమైన Q&A

  భారతీయ చరిత్రకు సంబంధించిన టాప్ 20 లూసెంట్ ఆధారంగా ముఖ్యమైన Q&A   ప్రశ్న 1. శివాజీ మరియు మొఘలుల మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ఏమిటి?  జవాబు – పు...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT