-->

మనిషి ఇరుక్కున్నాడు... గ్లోబలైజేషన్ లో...


మనిషి ఇరుక్కున్నాడు... గ్లోబలైజేషన్ లో...


👉 డ్రమ్ముల మోతను సంగీతమంటున్నారు.!


👉 పీలికబట్టల్ని వస్త్ర ధారణ అంటున్నారు.!


👉 భౌతిక అకర్షణను ప్రేమని పిలుస్తున్నారు.!


👉 సహజీవనాన్ని సంసారమంటున్నారు.!


👉 గ్రాఫిక్ గిమ్మిక్కులను సినిమా అంటున్నారు.!


👉 డూప్ ల పోరాటాన్ని హీరోయిజం అంటున్నారు.!


👉 పదవుల పోరాటాన్ని ప్రజాస్వామ్యమంటున్నారు


👉 అధికార ఆరాటాన్ని రాజకీయమంటున్నారు.!


👉 ఆస్తుల పంపకాన్ని కుటుంబం అంటున్నారు.!


👉 సరదాలను సంస్కృతి అంటున్నారు.!


👉 భుక్తి మార్గాన్ని చదువు అంటున్నారు.!


👉 కోరిన కోర్కెలు తీరిస్తేనే... దేవుడంటున్నారు.!


👉 ఆస్తి ఉంటేనే... గొప్పవాడు అంటున్నారు.!


👉 మందు పోయిస్తేనే...మిత్రుడు అంటున్నారు.!


👉 కట్నం తెస్తేనే...భార్య అంటున్నారు.!


👉 సొమ్ములు తెస్తేనే... సంసారం అంటున్నారు.!


👉 కాసులు తెస్తేనే... కాపురం అంటున్నారు.!


👉 నిజాయితీగా ఉంటే... అసమర్ధుడంటున్నారు.!


👉 సక్రమంగా ఉంటే... అమాయకుడంటున్నారు.!


👉 అసత్యాలు మాట్లాడితే... బ్రతక నేర్చిన వాడంటున్నారు.!


👉 నిజం పలికితే... బ్రతక నేర్వని వాడంటున్నారు


👉 న్యాయబద్ధంగా ఉంటే... ఎలా బ్రతుకుతాడో అంటున్నారు.!


👉 అన్యాయంగా బ్రతికినా... ఎంచక్కా ఉన్నాడంటున్నారు.!


👉 అన్యాయాన్ని ఎదిరిస్తే... అతనికెందుకు అంటున్నారు.!


👉 నిజాయితీగా బ్రతికితే... కూడుపెడుతుందా అంటున్నారు.!


👉 మాయకమ్మిన జీవితాన్ని శాశ్వతమనుకుంటున్నారు.!


👉 మరణమనే మహా సత్యాన్ని విస్మరిస్తున్నారు.!


👉 పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పాత అర్ధం చెరిగిపోయి, ప్రయోజనాలకు అండగా... పరమార్ధం ఆవిర్భవిస్తోంది.!


🤔 స్వార్ధ కాంక్షాణుగుణంగా... విపరీతార్ధం ఆవిష్కృతమవుతోంది.!


ఇదే గ్లోబలైజేషన్ మహిమ అంటే


🔥 టెక్నాలజీ పెరిగింది...


🔥 సౌకర్యం పెరిగింది...


🔥 విలాసం పెరిగింది...


🔥 విజ్ఞానం పెరిగింది...


🔥 కాలుష్యం పెరుగింది...


🔥 ఖర్చు పెరిగింది...


🔥 కల్తీ పెరిగింది...


🔥 రసాయన బంధం పెరిగింది...


🔥 అన్నీ పెరిగాయి...


కానీ! పెరుగుట విరుగుట కొరకే అన్నట్లు


మన ఆయుష్ ప్రమాణం మాత్రం 50% పైగా తగ్గింది


******************

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT