-->

మొఘల్ సామ్రాజ్యం గురించి ముఖ్యమైన GK ప్రశ్న | Important GK question about the Mughal Empireమొఘల్ సామ్రాజ్యం గురించి ముఖ్యమైన GK ప్రశ్న


 హిందీ సాహిత్యానికి అత్యంత ముఖ్యమైన కృషి చేసిన ముస్లిం పండితుడు - అబ్దుర్రహీం ఖాన్ఖానా


 అక్బర్ నిర్మించిన అత్యుత్తమ భవనాలు ఫతేపూర్ సిక్రీలో ఉన్నాయి


 హల్దీఘాటి యుద్ధం (1576) వెనుక అక్బర్ ప్రధాన లక్ష్యం రాణా ప్రతాప్‌ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం.


 మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ కాలంలోని ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు - దశ్వంత్


 షేర్ షా 'అషర్ఫీ', 'రూపాయ', 'డ్యామ్' అనే కొత్త నాణేలను ప్రవేశపెట్టాడు, అవి తయారు చేయబడిన లోహాలు - బంగారం, వెండి మరియు రాగి.


 అక్బర్ పాలనలో, పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన కేంద్ర పరిపాలనా వ్యవస్థలో, మిలిటరీ భాగానికి అధిపతి - మీర్ బక్షి


 అక్బర్ సమాధిని తవ్వి అతని ఎముకలను తగలబెట్టినవాడు - రాజారాం


 అక్బర్ చివరి విజయం - ఆసిర్‌ఘర్ విజయం


 ఏ ప్రచారంలో బీర్బల్, అక్బర్ యొక్క 'నవరత్న'లలో ఒకడు చంపబడ్డాడు - యూసుఫ్‌జైస్ తిరుగుబాటును అణిచివేసేటప్పుడు


 అక్బర్ ఎవరికి 'కవిరై' / 'కవిరాజ్' బిరుదునిచ్చాడు - బీర్బల్


 జహంగీర్ - బిర్సింగ్ బుందేలా సూచనల మేరకు అబుల్ ఫజల్‌ను ఎవరు చంపారు


 మేవార్‌తో యుద్ధం మరియు చిత్తోర్ ఒడంబడిక వీరి పాలనలో ముఖ్యమైన విజయం - జహంగీర్


 జిజ్యా పన్నును రద్దు చేసిన చివరి మొఘల్ చక్రవర్తి - ముహమ్మద్ షా 'రంగీలా'


 'అక్బర్నామా' రచించిన వారు - అబుల్ ఫజల్


 ఆగ్రాలో ఇత్మద్-ఉద్-దౌలా సమాధిని ఎవరు నిర్మించారు - నూర్జహాన్


 రాజపుతానా రాజ్యాలలో ఏది అక్బర్ సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించలేదు - మేవార్


 ఏ మధ్యయుగ భారతీయ పాలకుడు 'పట్టా' మరియు 'ఒప్పుకోలు' అభ్యాసాన్ని ప్రారంభించాడు - షేర్ షా


 మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు ఏ వాయిద్యాన్ని వాయించాడు - వీణ


 జహంగీర్ ఎక్కడ ఖననం చేయబడ్డాడు - లాహోర్ ప్రసిద్ధ జైన ఆచార్య


 అక్బర్‌కి ఎంతో గౌరవం ఉండేది - హరివిజయ్ సూరి


 లండన్‌లో బ్రిటీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏర్పడిన సమయంలో భారతదేశ చక్రవర్తి ఎవరు - అక్బర్


 షాజహాన్ - పీటర్ ముండి కాలంలో భారతదేశానికి వచ్చిన యూరోపియన్ యాత్రికుడు ఎవరు?


 అక్బర్ 1582లో 'దిన్-ఎ-ఇలాహి'ని ప్రారంభించాడు


 ఢిల్లీ పాత కోటను - షేర్ షా నిర్మించారు

 ️తప్పక షేర్ చేయండి & మాకు మద్దతు ఇవ్వండి

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT