-->

ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సాధారణ నాలెడ్జ్ క్విజ్ | General Knowledge Quiz on Ancient Indian History ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సాధారణ నాలెడ్జ్ క్విజ్


 Q1.  మొహెంజొదారోలో అతిపెద్ద భవనం ఏది?


 (ఎ) భారీ బాత్రూమ్

 (బి) ధాన్యాగారం

 (సి) పిల్లర్ హాల్

 (డి) రెండు అంతస్తుల ఇల్లు

 జ: (బి)✅


 Q2.  సింధు లోయ నాగరికత యొక్క ప్రధాన లక్షణం:


 (ఎ) పట్టణ నాగరికత

 (బి) వ్యవసాయ నాగరికత

 (సి) మెసోలిథిక్ నాగరికత

 (డి) ప్రాచీన శిలాయుగ నాగరికత

 జ:(ఎ)✅


 Q3.సింధు నాగరికత యొక్క ఓడరేవు నగరం (పోర్ట్) ఏది?


 (ఎ) కాళీబంగన్

 (బి) లోథల్

 (సి) రోపర్

 (డి) మొహెంజొదారో

 జ: (బి)✅


 Q4.  కింది పండితులలో 'హరప్పా నాగరికత'ను మొదట కనుగొన్నది ఎవరు?


 (ఎ) సర్ జాన్.  మార్షల్

 (బి) ఆర్.  డి. బెనర్జీ

 (సి) ఎ. కన్నింగ్‌హామ్

 (డి) దయారామ్ సాహ్ని

 జ: (డి)✅


 Q5.  కింది వాటిలో హరప్పా నాణేల తయారీలో ప్రధానంగా ఏ పదార్థం ఉపయోగించబడింది?


 (a) టెర్రకోట

 (బి) కాంస్యం

 (సి) రాగి

 (d) ఇనుము

 జ:(ఎ)✅


 Q6.  కింది వాటిలో హరప్పా సంస్కృతి అధ్యయనంతో సంబంధం లేనిది ఏది?


 (ఎ) చార్లెస్ మైసన్

 (బి) కన్నింగ్‌హామ్

 (సి) M.వీలర్

 (డి) పి.ఎస్.  పిల్లవాడు

 జ: (డి)✅


 Q7.  హరప్పా నాగరికత ఏ యుగానికి చెందినది?


 (ఎ) కాంస్య యుగం

 (బి) నియోలిథిక్ యుగం

 (సి) పాలియోలిథిక్ యుగం

 (డి) ఇనుప యుగం

 జ:(ఎ)✅


 Q8.  హరప్పన్లు ఏ వస్తువు ఉత్పత్తిలో అగ్రగామిగా ఉన్నారు?


 (a) కరెన్సీలు

 (బి) కాంస్య ఉపకరణాలు

 (సి) పత్తి

 (d) బార్లీ

 జ: (సి)✅


 Q9.  హరప్పా నివాసులు


 (ఎ) గ్రామీణ ప్రాంతాలు

 (బి) పట్టణ ప్రాంతాలు

 (సి) యాయవర్లు (సంచార జాతులు)

 (డి) గిరిజనులు

 జ: (బి)✅


 10. సింధు లోయ నాగరికత ప్రజల ప్రధాన వృత్తి ఏది?


 (ఎ) వాణిజ్యం

 (బి) పశుపోషణ

 (సి) వేట

 (డి) వ్యవసాయం

 జ: (డి)✅PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT