-->

రాజవంశాల స్థాపకుడు మరియు చివరి చక్రవర్తి | Founder and last emperor of dynasties


 రాజవంశాల స్థాపకుడు మరియు చివరి చక్రవర్తి


 నంద రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు మహాపద్మ లేదా ఉగ్రసేన్

 చివరి పాలకుడు ధనానంద


 మౌర్య రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు - చంద్రగుప్త మౌర్య

 చివరి పాలకుడు బృహద్రథుడు


 గుప్త రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు - చంద్రగుప్త I

 చివరి పాలకుడు స్కందగుప్తుడు


 శుంగ రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు - పుష్యమిత్ర శుంగ్

 చివరి పాలకుడు దేవభూమి


 శాతవాహన వంశం

 వ్యవస్థాపకుడు సిముక్

 చివరి పాలకుడు యజ్ఞ శాతకర్ణి


 (వాతాపి) చాళుక్య రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు పులకేశిన్ ఐ

 చివరి పాలకుడు - కీర్తివర్మన్ చాళుక్యుడు


 చోళ రాజవంశం

 విజయాలయ వ్యవస్థాపకుడు

 చివరి పాలకుడు అతిరాజేంద్ర


 రాష్ట్రకూట రాజవంశం

 దంతిదుర్గం వ్యవస్థాపకుడు

 చివరి పాలకుడు ఇంద్ర IV


 సోలంకి రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు ముల్రాజ్ ఐ


 బానిస రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్

 చివరి పాలకుడు ముయిజుద్దీన్ ఖైకాబాద్


 ఖిల్జీ రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు జలాల్ ఉద్దీన్

 చివరి పాలకుడు ఖుస్రో ఖాన్


 తుగ్లక్ రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్

 చివరి పాలకుడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్


 లోధి రాజవంశం

 వ్యవస్థాపకుడు: బహ్లోల్ లోధి

 చివరి పాలకుడు ఇబ్రహీం లోధీ


 మొఘల్ రాజవంశం

  వ్యవస్థాపకుడు బాబర్

 చివరి పాలకుడు బహదూర్ షా II

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT