-->

పిల్లలను వినాయకున్ని పెట్టనివ్వండి | parenting | prudhviinfo

 

పిల్లలను వినాయకున్ని పెట్టనివ్వండి.


 ఎందుకంటే

1)చందాలు అడగటం వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి.

2)షెడ్డు వేయడం వల్ల ఇంజినీరింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి.

3)వచ్చిన డబ్బులను సరిపోయేవిధంగా ఖర్చు చేయడం వల్ల మనీ మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది.

4)కరెంట్ గురించి, dj బాక్స్ ల గురించి తెలుస్తుంది

5) 9 రోజులు కలిసి ఉండటం వల్ల తమ స్నేహితులు ఎలాంటి వాళ్ళు అనే విషయం తెలుస్తుంది.

6) 9 రోజులు పూజ చేయటం వల్ల మన పూజా విధానం,మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం తెలుస్తుంది.

7) భగవంతుని పైన నమ్మకం పెరగడం వల్ల భవిష్యత్తు లో తప్పు చేయడానికి భయపడి క్రమశిక్షణతో పెరుగుతారు.

మరెన్నో ఉపయోగాలున్నాయి.

ఏదైనా కారణంతో వారిని నిరుత్సాహపరిస్తే ఇన్ని రకాల ప్రయోజనాలకు దూరం అవుతారు.

కావున పిల్లలు చందాకు వస్తే తోచినంత ఇద్దాం.


ఓం గణపతయే నమః


parenting tips,

parenting styles

parenting tips for children

parenting advice

parenting care,,,


PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT