-->

Subscribe to PRUDHVI INFO by Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Subscribe to PRUDHVI INFO by Email

FAMOUS WATERFALL | prudhviinfo

 
FAMOUS WATERFALL

FAMOUS WATERFALL


🌊Angel Falls is the highest waterfall in the world


🌊Jog Falls is the Second highest waterfall in India


🔷Nohkalikai Falls

🟠Meghalaya


🔷Nohsngithiang Falls

🟠Meghalaya 


🔷Dudhsagar Falls

🟠Goa


🔷Kynrem Falls

🟠Meghalaya 


🔷Meenmutty Falls

🟠 Kerala


🔷Thalaiyar Falls

🟠Tamil Nadu 


🔷Barkana Falls 

🟠Karnataka


🔷Jog Falls

🟠Karnataka 


🔷Khandadhar Falls 

🟠Odisha


🔷Vantawng Falls

🟠Mizoram


🔷Barehipani Falls

🟠 Odisha


🔷Kune Falls 

🟠 Maharashtra


🔷Soochipara Falls

🟠Kerala


🔷Magod Falls

🟠Karnataka


🔷Kunchikal Falls

🟠 Karnataka


🔷Joranda Falls

🟠 Odisha


🔷Hebbe Falls

🟠Karnataka


🔷Duduma Falls

🟠Odisha 


🔷Palani Falls

🟠Himachal Pradesh 


🔷Lodh Falls

🟠Jharkhand


🔷Bishop Falls

🟠Meghalaya 


🔷Chachai Falls 

🟠Madhya Pradesh 


🔷Keoti Falls 

🟠Madhya Pradesh


🔷Kalhatti Falls 

🟠Karnataka 


🔷Beadon Falls 

🟠 Meghalaya 


🔷Keppa Falls 

🟠Karnataka 


🔷Koosalli Falls 

🟠Karnataka 


🔷Pandavgad Falls

🟠Maharashtra 


🔷Rajat Prapat

🟠Madhya Pradesh 


🔷Bundla Falls

🟠Himachal Pradesh 


🔷Shivanasamudra Falls

🟠Karnataka

FAMOUS WATERFALL