-->

జీవితమనే మన ఈ ప్రయాణం చాలా చిన్నది || prudhviinfo

 ఒక నీతి కథ


జీవితమనే మన ఈ ప్రయాణం చాలా చిన్నది.


ఒక వృద్ధమహిళ బస్సులో ఎక్కి కూర్చుంది. తరువాతి స్టాప్ వద్ద, ఒక బలమైన, క్రోధస్వభావం గల యువతి పైకి ఎక్కి, వృద్ధురాలి పక్కన కూర్చుని, ఆమెను తన సంచులతో కొట్టినంత పని చేసింది. 

వృద్ధురాలు మౌనంగా ఉండిపోవడాన్ని చూసిన యువతి తన సంచులు తగిలినందుకు కోపం రాలేదా అని అడిగింది.?

వృద్ధ మహిళ ఒక చిరునవ్వుతో ఇలా సమాధానమిచ్చింది: లేదు, ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది. కాబట్టి, నేను తరువాతి స్టాప్‌లో దిగబోతున్నాను కాబట్టి, అసభ్యంగా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఈ సమాధానం బంగారు అక్షరాలతో వ్రాయడానికి అర్హమైనది: "అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

ఈ ప్రపంచంలో మనముండే సమయం చాలా తక్కువ అని మనలో ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. పనికిరాని వాదనలు, అసూయ, ఇతరులను క్షమించకపోవడం, అసంతృప్తి మరియు చెడువైఖరి ద్వారా సమయం మరియు శక్తి హాస్యాస్పదంగా వృధా అవుతాయి.

మీ హృదయాన్ని ఎవరైనా విచ్ఛిన్నం చేశారా? ప్రశాంతంగా ఉండు. "అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.ఎవరైనా మీకు ద్రోహం చేశారా, బెదిరించారా, మోసం చేశారా లేదా అవమానించారా? విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఒత్తిడి కి గురికావొద్దు."అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

కారణం లేకుండా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానించారా? దాన్ని వదిలేయండి. దాన్ని విస్మరించండి. "అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

 ఎవరైనా మీతో విభేదించారా, బాగా ఆలోచించండి...? గట్టిగా ఊపిరి తీసుకోండి. అతన్ని / ఆమెను విస్మరించండి. మన్నించి మరచిపోండి. "ఎంత ముఖ్యమైనా మీ మనసుకు నచ్చని, నీ మనసు మెచ్చని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు, వారితో ప్రతిరోజూ తగవు పెట్టుకోకుండా. వారికి దూరంగా మనశ్శాంతి తో ఉండండి, కొంత ఇబ్బంది కలిగినా అలవాటైతే ఏదీ ఇబ్బంది కాదు ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

ఎవరైనా మనకు ఏదైనా సమస్య కలగచేసినా,"అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

ఈ మన యాత్ర యొక్క పొడవు ఎవరికీ తెలియదు. దాని స్టాప్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. "అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

మనకు అన్ని సమయాలలో అండగా ఉండే స్నేహితులను అభినందిద్దాం.

మనం గౌరవంగా, దయగా, క్షమించేలా ఉందాం.

తద్వారా, మనం కృతజ్ఞత మరియు ఆనందంతో నిండిపోతాము. చివరికి గుర్తుంచుకోవాల్సింది. "అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

మీ చిరునవ్వును అందరితో వెంటనే పంచుకోండి. "అంత ముఖ్యమైనవి కాని వాటి గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటె ఈ మన యాత్ర చాలా చిన్నది.

ఎప్పుడు ముగుస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు.. ఇది మున్నాళ్ళ ముచ్చటే.. విర్రవీగకు.

నీతి:- మన మనశ్శాంతిని మించిన సంతోషం ఏదీ లేదు. మనశ్శాంతిని దూరం చేసే ఏది అయినా తృణప్రాయమే.PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT