-->

ఔషధాలు గోధుమరంగు సీసాల్లో భద్రపరుస్తారు ఎందువల్ల || prudhviinfo

 ఔషధాలు గోధుమరంగు సీసాల్లో భద్రపరుస్తారు ఎందువల్ల?ఔషధ సిరస్టు సాధారణంగా గోధుమరంగు సీసాల్లో లభిస్తాయి.

ఈ ఔషధాలు రసాయన సమ్మేళనాలు. ఈ మందుపై సూర్య కాంతి పడితే అందలి అతినీల లోహిత కిరణాల ప్రభావానికి ఈ

రసాయన సమ్మేళనాలు విఘటనం చెందుతాయి. ఫలితంగా ఔషధం పనికిరాకుండా లేదా ప్రమాదకరంగా తయారుకావచ్చు. 

ఈ ఔషధాలను రంగుసీసాల్లో భద్ర పరుస్తారు. ముఖ్యంగా గోధుమ రంగు సీసాగుండా ఎక్కువ సూర్యకాంతి లోపలకు చొచ్చుకుపోదు. అందుకే గోధుమరంగు సీసాలు వాడుతారు.

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT