-->

స్వాల్బర్డ్ ప్రపంచ విత్తన బ్యాంకు || svalbard world seed bank || prudhviinfo

Svalbard world seed bank


స్వాల్బర్డ్ ప్రపంచ విత్తన బ్యాంకు

నార్వేకు సంబంధించిన ఓ ద్వీపంలో ఉందీ విత్తన బ్యాంకు. ప్రపంచంలో ఆహార సంక్షోభం లాంటి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి అన్ని రకాల పంటల విత్త నాలను ఇక్కడ దాచి ఉంచుతున్నారు.

   ప్రస్తుతం 9.3 లక్షల విత్తనాల శాంపిల్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా మనం గూగుల్ మ్యాప్ లోనూ.. ఫొటోల్లోనూ చూడాల్సిందే.. ఇక్కడ పర్యాటకులకు ఎంట్రీ నిషిద్ధం.


స్వాల్బర్డ్ ప్రపంచ విత్తన బ్యాంకు || svalbard world seed bank || prudhviinfoPRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT