-->

మహాసముద్రం ఆమ్లీకరణ అంటే ఏమిటి మరియు ఇది ఎందుకు సమస్య? || What is Ocean acidification and why is it a problem? || Prudhviinfo

మహాసముద్రం ఆమ్లీకరణ అంటే ఏమిటి మరియు ఇది ఎందుకు సమస్య?
 మహాసముద్రం ఆమ్లీకరణ అంటే ఏమిటి మరియు ఇది ఎందుకు సమస్య?


 ఓషన్ ఆమ్లీకరణ అనేది భూమి నుండి మహాసముద్రాల యొక్క pH లో తగ్గుదల, ఇది వాతావరణం నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ తీసుకోవడం వల్ల సంభవిస్తుంది. సముద్రపు నీరు కొద్దిగా ప్రాథమికమైనది, మరియు సముద్ర ఆమ్లీకరణలో ఆమ్ల పరిస్థితులకు మారడం కంటే pH- తటస్థ పరిస్థితుల వైపు మార్పు ఉంటుంది.

 మహాసముద్రం ఆమ్లీకరణ యొక్క ప్రపంచ సమస్య. శిలాజ ఇంధనాలను కాల్చడం నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO2) మన మహాసముద్రాల ప్రాథమిక రసాయన శాస్త్రాన్ని మారుస్తోంది. CO2 సముద్రపు నీటితో చర్య జరిపి కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. వాతావరణ CO2 పెరిగినందున, గత 150 సంవత్సరాల్లో మహాసముద్రాలు 30% ఎక్కువ ఆమ్లంగా మారాయి. శిలాజ ఇంధనాలను కాల్చడం నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO2) మన మహాసముద్రాల ప్రాథమిక రసాయన శాస్త్రాన్ని మారుస్తోంది. CO2 సముద్రపు నీటితో చర్య జరిపి కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. వాతావరణ CO2 పెరిగినందున, గత 150 సంవత్సరాల్లో మహాసముద్రాలు 30% ఎక్కువ ఆమ్లంగా మారాయి.

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT