-->

మొదటి వెబ్‌సైట్ ఎప్పుడు సృష్టించబడింది? || When was the first website created? || PRUDHVIINFO

When was the first website created?మొదటి వెబ్‌సైట్ ఎప్పుడు సృష్టించబడింది? నిర్మించిన మొట్టమొదటి వెబ్‌సైట్ ఫ్రాన్స్ సరిహద్దులోని CERN వద్ద ఉంది మరియు దీనిని మొదటిసారిగా ఆన్‌లైన్‌లో 6 ఆగస్టు 1991 న ఉంచారు: Info.cern.ch అనేది ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి వెబ్‌సైట్ మరియు వెబ్ సర్వర్ యొక్క చిరునామా, ఇది CERN వద్ద ఒక NeXT కంప్యూటర్‌లో నడుస్తోంది. .

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT