-->

వేడి కారణంగా రోడ్లు ఎందుకు తడిగా కనిపిస్తాయి?

-PRUDHVIRAJ


Paved Road, Death Valley, California

వేడి కారణంగా రోడ్లు ఎందుకు తడిగా కనిపిస్తాయి?


 ఇది చూడటానికి నీరు కాదు, మీరు కంటి  పొరపై నిఘా ఉంచాలి.

వేడి రోజులలో, రహదారికి కొంచెం పైన ఉన్న గాలి వేడిగా మారుతుంది. మరియు తద్వారా గాలి కంటే తక్కువ దట్టంగా ఉంటుంది.  ఈ “విలోమ పొర” యొక్క ఆప్టికల్ లక్షణాలు ఆకాశం నుండి తేలికపాటి కిరణాలకు దారి తీస్తాయి, అది రహదారి వంపును పైకి తాకుతుంది - అవి రహదారిపై ప్రతిబింబించే నీటి కొలను నుండి బౌన్స్ అయ్యే భ్రమను సృష్టిస్తాయి.

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT