-->

లక్షలాది వర్షపు బొట్లు ఒక ఇంద్రధనస్సు మాత్రమే ఎందుకు చేస్తాయి?

-PRUDHVIRAJ
లక్షలాది వర్షపు బొట్లు ఒక ఇంద్రధనస్సు మాత్రమే ఎందుకు చేస్తాయి?

 దాదాపు కవితా సత్యం ఏమిటంటే, ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన ప్రత్యేకమైన ఇంద్రధనస్సును చూస్తారు.

ఇది కలిగి ఉన్న కాంతి తరంగదైర్ఘ్యాలు వేర్వేరు మొత్తాల ద్వారా ఆఫ్-కోర్సును వంగి ఉంటాయి: ఎరుపు రంగుకు అనుగుణమైనవి కనీసం విచలనం చెందుతాయి మరియు వైలెట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.  వర్షపు బొట్టు నుండి ఉద్భవించేది రంగుల వ్యాప్తి, ప్రతి ఒక్కటి 40 ° మరియు 42 between మధ్య కోణం ద్వారా వంగి ఉంటుంది.

 సూర్యుడు వెలిగించే ప్రతి వర్షపు బొట్టుతో ఇది జరుగుతుంది, మన కళ్ళలోకి వేర్వేరు రంగులను పంపడానికి సరైన కోణీయ దిశలో ఉండే ఆ వర్షపు బొట్లు ఏర్పడిన ఇంద్రధనస్సును మాత్రమే మనం చూస్తాము.  కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆకాశంలో ప్రత్యేకమైన వర్షపు చినుకులచే సృష్టించబడిన మా స్వంత ప్రత్యేక ఇంద్రధనస్సును పొందుతారు.

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT