-->

చెట్ల కొమ్మలు ఎలా ఏర్పడతాయి?

-PRUDHVIRAJ

Tree, Nature, Wood, Sunset, Light

చెట్ల కొమ్మలు ఎలా ఏర్పడతాయి?చెట్ల కొమ్మలు పైకి పెరిగేకొద్దీ, మొగ్గలు ఇరువైపులా ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ మొగ్గలు మొదట్లో నిద్రాణమైనవి, ఎందుకంటే పైభాగంలో పెరుగుతున్న చిట్కా, ‘ఎపికల్ మెరిస్టెమ్’ అని పిలువబడుతుంది, ఆక్సిన్ అనే హార్మోన్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది వాటి అభివృద్ధిని నిరోధిస్తుంది. ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ చాలా దూరం పెరిగిన తర్వాత, మొగ్గ దగ్గర ఆక్సిన్ గా concent త పడిపోతుంది మరియు అది పక్కకి పెరగడం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ పక్క షూట్ దాని స్వంత మొగ్గలను కూడా వేస్తుంది, షూట్ యొక్క సొంత పెరుగుతున్న చిట్కా తగినంతగా అభివృద్ధి చెందే వరకు అవి నిద్రాణమై ఉంటాయి.

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT